Blog

Już za 40 złotych rocznie możesz ubezpieczyć swój roślinność ogrodową zasadzoną na posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny na kwotę 1 tys. zł od zdarzeń losowych: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, upadku drzew i masztów, uderzenie pojazdu...

Przecztaj więcej

Poinformowanie towarzystwa o sprzedaży pojazdu. Polisę OC należy przekazać nabywcy pojazdu, a Towarzystwo poinformować o sprzedaży wypełniając druk zawiadomienia o sprzedaży przedmiotu ubezpieczenia lub przesyłając skan umowy sprzedaży. Czytelne skany lub...

Przecztaj więcej

ADVISER VIP to nasz autorski produkt: ponadprzeciętna ochrona życia i zdrowia. Jest wyjątkowy. Dlaczego? Wypełnia lukę na rynku – pomiędzy drogim i ograniczonym zakresem ubezpieczenia dla klienta indywidualnego a ubezpieczeniem grupowym – dla osób wymagających,...

Przecztaj więcej

Wczoraj w naszej firmie odbyła się Konferencja z zakresu Planowania Spadkowego. Temat przydatny Każdemu, komu zależy na tym, aby majątek prywatny i firmowy nigdy nie doznał żadnego uszczerbku. Spotkanie jak zawsze cieszyło się zainteresowaniem. Oto niektóre opinie...

Przecztaj więcej

To sztuka racjonalnego zarządzania majątkiem i biznesem w czasie. To umiejętność płynnego i odpowiedzialnego przekazywania majątku oraz biznesu z pokolenia na pokolenie. Zabezpieczenie dorobku całego życia, aby nie został zmarnowany. Mówiąc wprost to zdolność...

Przecztaj więcej

Jak najlepiej przekazać majątek swoim najbliższym? Dowiesz się uczestnicząc w naszym spotkaniu 27 stycznia br. w Hotelu Mocca d'oro w Mikołowie. Wśród Uczestników zostanie rozlosowany voucher na indywidualną konsultację z Radcą Prawnym w kwestii Planowania...

Przecztaj więcej

WYJAZD NA STOK

18.01.2015

Jazda na nartach czy snowboardzie jest ryzykowna. Bez polisy nie powinniśmy wyruszać za granicę. Ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ gwarantuje nam podstawową opiekę medyczną w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu czyli Szwajcarii,...

Przecztaj więcej

Zarówno narciarze, jak i snowboardziści coraz częściej, w porównaniu do lat poprzednich, ubezpieczają zarówno siebie, jak i sprzęt narciarski oraz bagaż. Koszt polisy nie jest wysoki, to zaledwie kilka, kilkanaście złotych na dzień, a może zaoszczędzić wielu...

Przecztaj więcej

W warunkach ubezpieczenia polis narciarskich znaleźć można zapis o brzmieniu: „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów leczenia i pomocy w podróży, które powstały z tytułu lub w następstwie alkoholizmu lub zdarzeń związanych bezpośrednio...

Przecztaj więcej

Od lutego 2010 obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U.09.226.1809), które nakładają na osoby poniżej 16 roku życia obowiązek jazdy na nartach i snowboardzie w kaskach ochronnych. Złamanie przepisu przez nieletniego jest równoznaczne...

Przecztaj więcej
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >