Blog

BEZPIECZNY ROWERZYSTA

25.03.2015
BEZPIECZNY ROWERZYSTA

Przyszła wiosna i wielu ludzi przesiadło się na rower. Dobrej jakości rower to znaczny wydatek, jak o niego dbać i chronić przed kradzieżą? Mamy w swojej ofercie ubezpieczenie - Bezpieczny Rowerzysta. Zakres ubezpieczenia W ramach ubezpieczenia dostępne są następujące polisy: ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Ubezpieczenie OC rowerzysty, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie casco roweru. Ubezpieczenie Casco Ubezpieczenie obejmuje rower wraz z wyposażeniem zamontowanym w sposób trwały w czasie jego użytkowania przez ubezpieczonego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie roweru, bądź jego wyposażenia wskutek zdarzeń losowych, wypadku bądź rabunku. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) Polisa daje również ochronę za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z użytkowaniem roweru (okaleczenie, pozbawienie życia osoby trzeciej albo uszkodzenie lub zniszczenie cudzej własności) . Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego rowerzysty powstałe w związku z użytkowaniem roweru. Zakres ubezpieczenia to uszczerbek na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia, dieta szpitalna oraz życie rowerzysty. Ubezpieczenie bagażu podróżnego Przedmiotem ubezpieczenia są rzeczy przewożone rowerem, które należą do ubezpieczonego lub zostały przez niego wypożyczone od organizacji sportowej, społecznej lub innej. Jako bagaż podróżny mogą zostać potraktowane części zamienne do roweru, telefony, kamery czy aparaty fotograficzne. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie bagażu podróżnego wskutek zdarzeń losowych, wypadku oraz rabunku.

Chcesz poznać szczegóły ? Zadzwoń do naszego Doradcy - 791 595 005