Blog

WYJAZD NA STOK

18.01.2015

Jazda na nartach czy snowboardzie jest ryzykowna. Bez polisy nie powinniśmy wyruszać za granicę. Ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ gwarantuje nam podstawową opiekę medyczną w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu czyli Szwajcarii,...

Przecztaj więcej

Zarówno narciarze, jak i snowboardziści coraz częściej, w porównaniu do lat poprzednich, ubezpieczają zarówno siebie, jak i sprzęt narciarski oraz bagaż. Koszt polisy nie jest wysoki, to zaledwie kilka, kilkanaście złotych na dzień, a może zaoszczędzić wielu...

Przecztaj więcej

W warunkach ubezpieczenia polis narciarskich znaleźć można zapis o brzmieniu: „Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów leczenia i pomocy w podróży, które powstały z tytułu lub w następstwie alkoholizmu lub zdarzeń związanych bezpośrednio...

Przecztaj więcej

Od lutego 2010 obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U.09.226.1809), które nakładają na osoby poniżej 16 roku życia obowiązek jazdy na nartach i snowboardzie w kaskach ochronnych. Złamanie przepisu przez nieletniego jest równoznaczne...

Przecztaj więcej

Do najpopularniejszych form wypoczynku feryjnego należą zimowiska, podczas których dzieci uczą się jazdy na nartach czy snowboardzie. Niestety także jazda na lodowiskach, czy na sankach – podczas zwykłych zimowisk szkolnych, zorganizowanych w miejscu zamieszkania dziecka, także...

Przecztaj więcej

Rozpoczęliśmy Nowy Rok. Oby był dla wszystkich spełnieniem marzeń i realizacji wszystkich powziętych zamierzeń i planów. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o ubezpieczenia i finanse stoimy na straży Waszego bezpieczeństwa. W każdej chwili gotowi przeanalizować...

Przecztaj więcej

Elementem każdego pakietu turystycznego, szczególnie w przypadku osób aktywnie wypoczywających (np. narciarzy) powinno być ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Gwarantuje ono pokrycie szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych czynem niedozwolonym osobom trzecim....

Przecztaj więcej

Ostatnie wydarzenia wokół powszechnego systemu emerytalnego w Polsce (wydłużenie wieku emerytalnego, zmiany w statusie OFE) wywołują olbrzymie kontrowersje, ale bez względu na to, jak są oceniane, prowadzą do jednego wniosku – emerytury Polaków za dziesięć, dwadzieścia...

Przecztaj więcej

Spłacasz kredyt, masz zobowiązania ? Prowadzisz firmę, jesteś wspólnikiem ? Program obowiązkowy to ubezpieczenie na życie. Im wyższe zobowiązania, tym ochrona musi być bardziej adekwatna do sytuacji. Nie zwlekaj, już dziś pomyśl o ubezpieczeniu. Mamy dla Ciebie dobre...

Przecztaj więcej
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >