Blog

Kapitał na przyszłość - rośnie z Twoim dzieckiem! Czy wiesz, że koszt utrzymania dziecka na studiach w Polsce wynosi minimalnie 1 500 zł miesięcznie ? Gdybyś od przyszłego miesiąca musiał przez kolejnych 5 lat co miesiąc przeznaczać 2 000 zł na taki...

Przecztaj więcej

All risks - ubezpieczenie od wszystkich ryzyk to najwygodniejsza dla klienta formuła ubezpieczenia. Zakłada, że ochrona obejmuje wszystkie przypadki, które nie zostały wyraźnie wyłączone w warunkach umowy (zamknięty katalog wyłączeń). W praktyce formuła all risks jest...

Przecztaj więcej
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >