Blog

Dlaczego warto mieć OC w pakiecie turystycznym?

18.12.2014
Dlaczego warto mieć OC w pakiecie turystycznym?

Elementem każdego pakietu turystycznego, szczególnie w przypadku osób aktywnie wypoczywających (np. narciarzy) powinno być ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Gwarantuje ono pokrycie szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych czynem niedozwolonym osobom trzecim. W praktyce chodzi na przykład o przypadki, w których przez nieuwagę czy z braku umiejętności wpadniemy na stoku na innego narciarza, czy potrącimy pieszego w czasie przejażdżki rowerowej. Jeśli dozna on urazów, to będziemy zobowiązani do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych. A mogą być one niebagatelne!

Po pierwsze mogą to być koszty związane z transportem poszkodowanego do szpitala. Wystarczy wspomnieć, iż koszt użycia śmigłowca ratowniczego waha się pomiędzy 4 a 8 tys. Euro. Dodatkowo możemy być zobowiązani do pokrycia kosztów leczenia czy rehabilitacji. A to – szczególnie w przypadku zdarzenia za granicą – mogą być duże kwoty. Do tego można dodać odszkodowanie za doznaną szkodę (np. z tytułu czasowej niezdolności do pracy) czy zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

I mamy już kilkadziesiąt tysięcy euro!

Nie snując tak czarnych scenariuszy, wystarczy wyobrazić sobie, że w wyniku kolizji zniszczymy sprzęt poszkodowanego. Niewątpliwie konieczność poniesienia kosztów naprawy bądź zakupu nowego sprzętu, nie będzie miłym wspomnieniem z ferii.