Blog

Ergo Hestia podpowiada, kiedy wezwać policję po wypadku

19.12.2018
Ergo Hestia podpowiada, kiedy wezwać policję po wypadku

Wezwać policję, czy sprawę załatwić polubownie? To pytanie zadaje sobie wiele osób uczestniczących w kolizji drogowej. Teraz, kiedy w zimowej aurze szczególnie łatwo o stłuczkę, eksperci ERGO Hestii przypominają kierowcom zasady postępowania po zdarzeniu drogowym.

Obecnie nie ma potrzeby wzywania policji przy stłuczkach, jeżeli szkody dotyczą tylko pojazdów, a uczestnicy zdarzenia mogą się porozumieć. Co do zasady policja powinna interweniować po wypadkach, czyli wtedy, kiedy przynajmniej jeden z uczestników kolizji odniósł obrażenia oraz gdy sprawca uciekł lub może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Kolejną sytuacją, kiedy należy wezwać policję jest brak porozumienia między kierowcami w kwestii odpowiedzialność za spowodowanie szkody.

W przypadku kolizji, poszkodowany nie musi obawiać się braku przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach-mówi Dorota Pokusa-Guszczin z Działu Likwidacji Szkód Komunikacyjnych w Biurze Operacji i Likwidacji Szkód ERGO Hestii. Nie musimy wzywać policji, jeśli w wyniku zdarzenia drogowego nie ma osób rannych, kierujący pojazdami są trzeźwi i zgodni co do odpowiedzialności za spowodowanie kolizji. W takiej sytuacji wystarczy spisać oświadczenie z miejsca zdarzenia, które jest wystarczające, aby skutecznie zgłosić szkodę i nie obawiać się o wypłatę odszkodowania–dodaje Dorota Pokusa-Guszczin.

Jak przygotować wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

  • szczegółowy opis przebiegu kolizji,
  • dane uczestników,
  • dane pojazdów,
  • numery polis OC,
  • dane świadków - jeśli byli,
  • opis skutków zdarzenia - jakie uszkodzenia powstały w pojazdach i ewentualnie poza nimi,
  • podpisy uczestników zdarzenia.

Obowiązujące przepisy pozwalają kierowcom poruszać się bez dowodu rejestracyjnego i polisy OC. W takim wypadku, informacje na temat zawartego ubezpieczenia OC dostępne są na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (www.ufg.pl). Dodatkowo ze strony UFG można pobrać aplikację „Na wypadek”, w której również można sprawdzić aktualne ubezpieczenie pojazdu.

Źródło: www.ergohestia.pl