Blog

Jak ubezpieczenie na życie może być sposobem na niższe podatki?

23.03.2015
Jak ubezpieczenie na życie może być sposobem na niższe podatki?

Polisy na życie traktuje się jako sposób na zabezpieczenie na wypadek śmierci lub gromadzenie oszczędności na emeryturę. Rzadko wspomina się o istotnej ich zalecie – że pozwalają na przekazanie pieniędzy w razie śmierci ubezpieczonego bez kłopotów i obciążeń podatkowych. Jak to działa w praktyce? W przypadku śmierci ubezpieczonego, osoby przez niego wskazane jako uprawnione do świadczenia uzyskują je bezpośrednio od ubezpieczyciela, bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego i wizyt w sądach. Zgodnie z przepisami towarzystwo ma 30 dni na wypłatę pieniędzy licząc od zgłoszenia roszczenia. W praktyce zwykle dzieje się to szybciej. Ile trwa postępowanie spadkowe, wie każdy, kto je w Polsce przeprowadzał. Nie bez znaczenie jest też, że do tzw. masy spadkowej mogą zgłaszać pretensje również osoby, którym zmarły z własnej woli nie przekazałby „złamanego grosza". Jeśli oszczędności są zgromadzone na polisie, dostają je tylko osoby w niej wskazane i nie muszą się dzielić tymi pieniędzmi z nikim innym. Dodatkowo takie świadczenie jest zwolnione z podatku od spadków. A mogą być to spore kwoty, szczególnie w przypadku osób nie stanowiących najbliższej rodziny (z tzw. I grupy spadkobierców) którzy mogą być zwolnieni z podatku od spadków. W zależności od stopnia pokrewieństwa i wysokości spadku byłoby to: od 7 do 12 proc. w przypadku tzw. II grupy spadkobierców, czyli dalszej rodziny, od 12 do 20 proc. w przypadku tzw. III grupy spadkobierców, czyli osób nie spokrewnionych. Gdyby pieniądze leżały, np. w banku, a nie na polisie, to właśnie o tyle mniej dostaliby spadkobiercy. Niezwykle istotne jest zwolnienie z podatku od dochodów kapitałowych. W przypadku bezpośredniej inwestycji w akcje czy fundusze inwestycyjne osoby dziedziczące po zmarłym zapłacą ów podatek od całej wypłacanej kwoty, nie tylko od kwoty stanowiącej zysk.