Blog

KASK NA STOKU OBOWIĄZKOWY

11.01.2015
KASK NA STOKU OBOWIĄZKOWY

Od lutego 2010 obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy o kulturze fizycznej (Dz.U.09.226.1809), które nakładają na osoby poniżej 16 roku życia obowiązek jazdy na nartach i snowboardzie w kaskach ochronnych.

Złamanie przepisu przez nieletniego jest równoznaczne z karą finansową, którą obciążeni zostaną opiekunowie nieletnich. Nowe prawo miało podnieść poziom bezpieczeństwa na polskich stokach, choć z pewnością o wiele bardziej pomocna byłoby zmiana mentalności.

Zgodnie z przepisem ustawy: „Osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboard, do ukończenia 15 roku życia, obowiązana jest używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym." I dalej: „Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do ukończenia 15 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa lub snowboardu przez tego małoletniego bez kasku ochronnego, podlega karze grzywny albo karze nagany."

Ustawodawca liczył, że nowe uregulowania przyczynią się do wzrostu świadomości wśród korzystających z uroków szusowania. Dane TOPR z lat poprzedzających wprowadzenie zaostrzonych przepisów w tym zakresie były zatrważające. Co roku na stokach dochodziło do 1500 wypadków. Skutki wielu z nich pozwoliłoby zminimalizować używanie przez poszkodowanych kasków.

Od 31 grudnia 2011 ustawodawca wydał też wojnę nadużywającym alkoholu, którzy korzystając ze stoków w takim stanie stają się dla innych użytkowników poważnym zagrożeniem. Grzywna za jazdę na nartach lub snowboardzie po alkoholu może wynieść nawet 5 tys. zł. Dopuszcza się 0,5 promila alkoholu we krwi. Choć warto pamiętać, że nawet niższe wskazanie wyklucza możliwość uzyskania odszkodowania z ubezpieczenia prywatnego, np. NNW. Ustawa narzuca też obowiązki właścicielom ośrodków narciarskich, którym nie wolno na stok wpuścić osoby nietrzeźwej, bądź takiej, której zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.