Blog

NNW dzieci i młodzieży

18.09.2017
NNW dzieci i młodzieży

Z ubezpieczeniem NNW Twoje dziecko będzie objęte ochroną ubezpieczeniową całą dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od miejsca pobytu – w szkole, w domu, w górach i nad morzem. Ubezpieczenie chroni Twoje dziecko m.in. w przypadku:

 • pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zatrucia pokarmowego,
 • pokrycia kosztów rehabilitacji lub leczenia,
 • czasowej niezdolności do nauki,
 • śmierci rodziców,
 • wstrząśnienia mózgu,
 • zdiagnozowania sepsy.

Atuty :

 • Ubezpieczenie dla wszystkich dzieci od dnia narodzin do 18. roku życia i osób w wieku do 26. roku życia, kontynuujących naukę w trybie dziennym,
 • Szeroki zakres ubezpieczenia dziecka, z możliwością wyboru kilka wariantów ubezpieczenia NNW,
 • Prosty proces likwidacji szkód,
 • Odpowiedzialność za zdarzenia powstałe w wyniku wyczynowego uprawiania sportu,
 • Wypłata odszkodowania z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu z progresją.

Zapraszamy do kontaktu:

791 595 005, [email protected]

Zobacz ulotkę UBEZPIECZENIA NNW DZIECI I MŁODZIEŻY