Blog

OC PRZEDSIĘBIORCY - dlaczego jest tak ważne?

26.09.2020
OC PRZEDSIĘBIORCY - dlaczego jest tak ważne?

Czy wiesz, że OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia jest jednym z kluczowych ubezpieczeń każdego przedsiębiorcy, które zabezpiecza go przed skutkami wyrządzonych osobie trzeciej szkód oraz chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Czy każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego jak ważne jest to ubezpieczenie i w jaki sposób zabezpieczy jego interesy?

Przykładowo w sytuacji, kiedy Klient prowadzi firmę remontowo-budowlaną i ma nieodpowiednio zabezpieczony teren robót wokół placu budowy, na którym prowadzone są prace budowlane przez jego firmę. Na teren budowy wchodzi grupa dzieci i jedno z nich złamało rękę i wymaga hospitalizacji.

Albo..

Nieprawidłowe umocowanie siatek zabezpieczających i nieostrożność pracowników Klienta spowodowały, że na samochody zaparkowane na ulicy spadł gruz.

Albo..

Wadliwie wykonana elewacja budynku staje się przyczyną zawilgocenia murów po kilku tygodniach od zakończenia robót.

I wiele, wiele innych przykładów tego typu zdarzeń, które mogą mieć miejsce w prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej. Działania te nie były celowe, szkody jednak miały miejsce, poszkodowane zostały osoby trzecie i odpowiedzialność ponosi firma Klienta.

Posiadając ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, Klient byłby zabezpieczony przed poważnymi skutkami finansowymi tego typu wypadków.

Dlatego też ważne jest szerzenie wśród Klientów wiedzy i świadomości na temat możliwych zagrożeń związanych z codzienną działalnością firmy, by w sytuacji zdarzenia straty nie przysłoniły zysków.

Źródło:warta.pl