Oferta

NNW DZIECI I MŁODZIEŻY

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym już dziś warto pomyśleć nad dobrym programem ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Zapraszamy do włączenia się do Ogólnopolskiego Programu Bezpieczeństwa KOCHAM TO DBAM, w ramach tego programu mamy dostęp do szerokiego spektrum propozycji ubezpieczenia.


JAK ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE ?

Wejdź na stronę https://kochamtodbam.pl -> Wybierz zakładkę NNW dzieci i młodzieży -> Wpisz kod IH68323 -> Wybierz wariant ubezpieczenia, zapoznaj się z OWU -> Wpisz potrzebne dane -> OPŁAĆ składkę i odbierz CERTYFIKAT uczestnictwa!


Do zakupu oferty NNW można również użyć spersonalizowanego linku: https://kochamtodbam.pl/kup-ubezpieczenie/nnw-szkolne?_ref=IH68323

Kod rabatowy w zakresie oferty NNW to: IH68323


WYŁĄCZENIA:

opisuje paragraf 9 OWU, najważniejsze z nich to uprawianie przez Ubezpieczonego Sportu Zawodowego lub Sportu Wysokiego Ryzyka, samookaleczenia, samobójstwa, leczenie uzależnień.


pobierz ULOTKĘ NNW

pobierz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW

pobierz OFERTĘ KOCHAM TO DBAM

pobierz ATUTY oferty

ADVISER VIP - OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA

Nasz autorski produkt: ponadprzeciętna ochrona życia i zdrowia przez co jest wyjątkowy. Dlaczego?

Wypełnia lukę na rynku – pomiędzy drogim i ograniczonym zakresem ubezpieczenia dla klienta indywidualnego a ubezpieczeniem grupowym – dla osób wymagających, poszukujących dobrej ochrony życia i zdrowia.

Poważne zachorowania, 546 operacji i zabiegów chirurgicznych, stawka dzienna za pobyt w szpitalu nawet 500 zł, świadczenie rehabilitacyjne i lekowe, leczenie specjalistyczne i wiele innych.

Największy atut ? Składka nie jest uzależniona od wieku ubezpieczonego.

Ponadto umowa nie wymaga ankiety medycznej i badań lekarskich pomimo wysokich świadczeń ubezpieczeniowych nawet do 400 000 zł

Ponadto - nie wymaga ankiety medycznej i badań lekarskich pomimo wysokich świadczeń ubezpieczeniowych - nawet 400 000 złm - dla osób wymagających, poszukujących dobrej ochrony życia i zdrowia.

Możliwość przystąpienia do 55 lat.

Katalog poważnych zachorowań : po 55 roku życia ograniczony do zdarzeń zgodnych z OWU

Zobacz ulotkę ADVISER VIP

Zobacz ogólne warunki ADVISER VIP


Warunkiem przystąpienia ubezpieczonych do grupy jest:

• Nie przebywanie obecnie oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisywania deklaracji na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych lub górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych lub górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka);

• Nie przebywanie w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo - leczniczym lub innej podobnej placówce;

• Oświadczenie, iż nie posiada się orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

• Oświadczenie, iż w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia podpisania deklaracji nie chorowałem, nie choruję, ani też nie jestem w trakcie diagnostyki objawów chorobowych wymienionych jednostek: nowotwór, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub przejściowe niedokrwienie mózgu, niewydolność wątroby, choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne, zaburzenia nerwicowe, uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, leków).


KARENCJE STANDARDOWE dla osób nowych:

• 6 m-cy – zgon

• 180 dni - poważne zachorowania

• 6 m-cy - leczenie specjalistyczne, niezdolność do samodzielnej egzystencji

• 6 m-cy - operacje

• 90 dni – świadczenia szpitalne spowodowane chorobą


JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?

1.1. wypełnij załączoną deklarację uczestnictwa oraz oświadczenie o wysokości składki

Zobacz DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA oraz OŚWIADCZENIE VIP

1.2. prześlij deklarację w formie mailowej [email protected]

następnie oryginał pocztą na adres:

ADVISER ul. Bielska 15, 43-190 Mikołów

1.3. wpłać składkę zgodną z wybranym wariantem do 5-go dnia każdego miesiąca na konto:

58 8436 0003 0000 0022 7090 0011

ADVISER UBEZPIECZENIA I FINANSE Sebastian Sienkiewicz ul. Bielska 15, 43-190 Mikołów

tytułem: nazwisko i imię - za miesiąc/rok


WYPOWIEDZENIE UMOWY

wypowiedzenie z umowy musi zostać złożone na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem


JAK ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE?

zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową ubezpieczyciela:

WWW.WARTA.PL/ZGLOSZENIE-SZKODY

BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

Mamy przyjemność przedstawić specjalny program ubezpieczenia grupowego – BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ FAMILY, do którego może przystąpić każdy w wieku do 55 lat .

Nowa propozycja ubezpieczenia posiada jeden z najlepszych pakietów ochrony życia i zdrowia dostępnych na polskim rynku.

Realizując wiele programów życiowych możemy z pełną odpowiedzialnością potwierdzić zasadność wyboru WARTY, która posiada szereg zapisów w OWU wyróżniającą ją na tle konkurencji.

Przy relatywnie niskiej składce nasi klienci mogą otrzymać szeroki zakres ubezpieczenia w trzech wariantach do wyboru.

Wyróżnikami naszej propozycji są:

• ochrona ubezpieczeniowa 24h na całym świecie

• brak karencji przy zmianie ubezpieczenia

• wysokie sumy na życie i wypadek

• poważne zachorowania dla całej rodziny

44 poważne zachorowania: zawał serca, udar mózgu, nowotwór, stwardnienie rozsiane, borelioza, sepsa, operacja prostowania naczyń, niewydolność nerek, przeszczep narządów, paraliż, utrata kończyn, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, ciężkie oparzenia, łagodny nowotwór mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, choroba Parkinsona, anemia plastyczna, zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność oddechowa, bakteryjne zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych, choroba Creutzfeldta-Jakoba, zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi, zakażenie HIV w związku z wykonywanym zawodem, bąblowiec mózgu, zgorzel gazowa, masywny zator tętnicy płucnej, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C, tężec, wścieklizna, gruźlica, choroba Huntingtona, zakażona martwica trzustki, choroba neuronu ruchowego, bakteryjne zapalenie wsierdzia, utrata kończyny wskutek choroby Leczenie specjalistyczne chemioterapia, radioterapia, dializoterapia, ablacja, wszczepienie kardiowertera/defibratora, wszczepienie rozrusznika serca, terapia interferonowa, wertebroplastyka

Poważne zachorowanie dziecka – 21 jednostek chorobowych – nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, łagodny nowotwór mózgu, śpiączka, wirusowe zapalenie mózgu, dystrofia mięśniowa, cukrzyca, przewlekła niewydolność wątroby, ciężkie oparzenia, operacja serca w krążeniu pozaustrojowym, anemia aplastyczna, choroba kawasaki, nabyta niedokrwistość hemolityczna, nagminne porażenie dziecięce, paraliż, tężec, utrata kończyn, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

• pokrycie kosztów pobytu w szpitalu Leczenie szpitalne niezależnie od przyczyny [choroba, wypadek] płatne przez 365 dni w roku

• uszczerbki na zdrowiu [np. świadczenie 500 zł za 1% uszczerbku]

• operacje i zabiegi chirurgiczne

546 jednostek, włączone także pobyty w klinice jednego dnia oraz zabiegi typu laparoskopia, endoskopia itp. UWAGA! Operacja nie jest powiązana z pobytem w szpitalu. Stanowić będzie odrębne prawo do wypłaty świadczenia

• rekonwalescencja – płatna po pobycie w szpitalu [min.10dni] przez całe L4 do 30 dni,

• świadczenia rodzinne [np. urodzenie dziecka 1 500 zł]

• niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego


WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA JEST:

• Nie przebywanie obecnie oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisywania deklaracji na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych lub górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych lub górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka);

• Nie przebywanie w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo - leczniczym lub innej podobnej placówce;

• Oświadczenie, iż nie posiada się orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

• Oświadczenie, iż w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia podpisania deklaracji nie chorowałem, nie choruję, ani też nie jestem w trakcie diagnostyki objawów chorobowych wymienionych jednostek: nowotwór, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub przejściowe niedokrwienie mózgu, niewydolność wątroby, choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne, zaburzenia nerwicowe, uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, leków).


KARENCJE STANDARDOWE dla osób nowych:

• 10 m-cy – urodzenie dziecka

• 6 m-cy – zgony, osierocenie

• 6 m-cy – poważne zachorowania, leczenie specjalistyczne, niezdolność do samodzielnej egzystencji

• 6 m-cy – operacje

• 3 m-ce – świadczenia szpitalne spowodowane chorobą


Zobacz ulotkę UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

Zobacz ogólne warunki GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ


JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?

1.1. wypełnij załączoną deklarację uczestnictwa oraz oświadczenie o wysokości składki

Zobacz DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA

1.2. prześlij deklarację w formie mailowej [email protected]

następnie oryginał pocztą na adres:

ADVISER ul. Bielska 15, 43-190 Mikołów

1.3. wpłać składkę zgodną z wybranym wariantem do 5-go dnia każdego miesiąca na konto:

42 8436 0003 0000 0022 7090 0008

ADVISER UBEZPIECZENIA I FINANSE Sebastian Sienkiewicz ul. Bielska 15, 43-190 Mikołów

tytułem: nazwisko i imię - za miesiąc/rok


WYPOWIEDZENIE UMOWY

wypowiedzenie z umowy musi zostać złożone na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem


JAK ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE?

zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową ubezpieczyciela:

WWW.WARTA.PL/ZGLOSZENIE-SZKODY

OFERTA DLA FARMACEUTÓW

Od kilkunastu lat współpracujemy z Farmaceutami. W międzyczasie poznaliśmy Państwa potrzeby i oczekiwania w zakresie ubezpieczeń. Doradzamy w zakresie najlepszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty. Skutecznie chronimy majątek apteki - środki trwałe, towar, sprzęt elektroniczny i inne. Ponadto stworzyliśmy pakiet kompleksowej ochrony życia i zdrowia na wypadek poważnego zachorowania, operacji czy też pobytu w szpitalu. Również gwarantujemy zabezpieczenie finansowe w przypadku czasowej lub stałej niezdolności do pracy. Rozwiązania są ściśle dopasowane do potrzeb Właściciela lub Pracownika Apteki.

Zobacz ulotkę GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA FARMACEUTÓW


JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?

1.1. wypełnij załączoną deklarację uczestnictwa oraz oświadczenie o wysokości składki

Zobacz DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA oraz OŚWIADCZENIE

1.2. prześlij deklarację w formie mailowej [email protected]

następnie oryginał pocztą na adres:

ADVISER ul. Bielska 15, 43-190 Mikołów

1.3. wpłać składkę zgodną z wybranym wariantem do 10-go dnia każdego miesiąca na konto: ADVISER 10 8436 0003 0000 0022 7090 0002 tytułem: ŚIA: nazwisko i imię - za miesiąc/rok

ADVISER - DLA BIZNESU

Niezbędnik Przedsiębiorcy - komplet ubezpieczeń majątku firmy:

• ogień i inne zdarzenia losowe,

• kradzież z włamaniem i rabunku,

• dewastacja mienia,

• szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia,

• ryzyka budowy i montażu,

• gwarancje ubezpieczeniowe [wadium, usunięcia wad i usterek, należytego wykonania kontraktu, kredyt kupiecki i inne]

• cargo

• odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia z klauzulami dodatkowymi,

• odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem.

ADVISER - KLIENT INDYWIDUALNY

Zadowolenie naszych klientów jest naszym sukcesem. Stąd starannie dobieramy ofertę do potrzeb i możliwości naszych klientów. Dążymy do tego, aby propozycja ubezpieczenia była komplementarna i w pełni odpowiadała oczekiwaniom. Gwarantuje zabezpieczenie:

• wszelkich pojazdów jezdnych - samochodu, motocykla, roweru, quada, łódki i innych,

• domu, mieszkania, domu letniskowego wraz z ich wyposażeniem i otoczeniem np. ogrodu czy garażu,

• podróży zagranicznej i krajowej,

• następstw nieszczęśliwych wypadków,

• życia i zdrowia,

• opieki medycznej na najwyższym poziomie,

• utraty zarobkowania na wypadek choroby lub wypadku

• przyszłości finansowej rodziny,

• start finansowy dzieci w dorosłe życie,

• innych niezbędnych aspektów ubezpieczeniowych

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Specjalizujemy się w ofercie gwarancji ubezpieczeniowych wszelkiego typu. Naszym atutem są kompetencje, szybkość i transparentność w tej dziedzinie. Zachęcamy naszych Klientów do zawierania tego typu ubezpieczenia, bowiem niesie ono szereg wymiernych korzyści:

•Brak konieczności blokowania środków umożliwia udział w kilku przetargach jednocześnie co zwiększa możliwości odniesienia sukcesu i ułatwia funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

•Gwarancje ubezpieczeniowe nie zmniejszają kwot linii kredytowych przyznanych w bankach

•Niski koszt wystawienia gwarancji w porównaniu z oprocentowaniem kredytu. Brak innych, ukrytych kosztów.

•Szybkość procesu przygotowania gwarancji,

•Możliwość zawarcia Umowy Porozumienia o Współpracy (jasno określone warunki, jednorazowe pobranie zabezpieczenie, uproszczona procedura).

•Poprawa wiarygodności podmiotu w oczach kontrahentów.

•Możliwość odblokowania kaucji gwarancyjnych - gwarancje wystawiane nawet na 5 lat.

•Elastyczność Towarzystw Ubezpieczeniowych przy negocjacji treści gwarancji, zabezpieczeń oraz stawek.

•Uzgodnione wzory gwarancji z największymi firmami budowlanymi w Polsce.

KOLOROWA PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA

Jest rozwiązaniem, które gwarantuje wypłatę pieniędzy dziecku rozpoczynającemu swoje dorosłe Życie.

Nasze Ubezpieczenie zapewnia: - wypłatę kapitału w chwili osiągnięcia przez dziecko 18 lat, - przejęcie opłacania składek przez Ubezpieczyciela do końca okresu ubezpieczenia w razie śmierci osoby, która założyła dziecku tę polisę.

Ponadto:

  • dziecku przysługuje miesięczna Renta Posagowa w razie śmierci rodzica lub innego opiekuna prawnego,
  • dziecko otrzyma dodatkowe pieniądze w razie inwalidztwa, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu oraz w razie śmierci osoby, która opłacała tę polisę.

Co ważne to Ty decydujesz przy zawieraniu umowy, jaką kwotę ma otrzymać Twoje dziecko po osiągnięciu pełnoletności. Zgromadzone środki można przeznaczyć na dowolny cel: studia, zakup pierwszego mieszkania czy wesele.

KAPITAŁ NA PRZYSZŁOŚĆ ROŚNIE Z TWOIM DZIECKIEM

Czy wiesz, że koszt utrzymania dziecka na studiach w Polsce wynosi minimalnie 1 500 zł miesięcznie ? Gdybyś od przyszłego miesiąca musiał przez kolejnych 5 lat co miesiąc przeznaczać 2 000 zł na taki cel – jaki miałoby to wpływ na budżet domowy ? Koszty wzrastają, jeśli nasze dziecko będzie studiować na uczelni prywatnej czy zagranicznej.

Już dziś możesz zadbać o przyszłość dziecka, aby miało pewny start w dorosłość, nawet jeśli zabraknie Twojego wsparcia. Pomożemy Ci zabezpieczyć wydatki związane z przyszłością Twoich dzieci. Zobacz, jakie to proste!

Zobacz ulotkę WARTA POSAG

OFERTA DLA LEKARZY I DENTYSTÓW

Pełna ochrona w zakresie prowadzonej działalności. Po pierwsze ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności oraz ochrona mienia. Po drugie ubezpieczenie od utraty dochodu w sytuacji choroby bądź wypadku. Wysokie limity, adekwatne do uzyskiwanych miesięcznych dochodów. Po trzecie zabezpieczenie przyszłości finansowej oparta o innowacyjne i nowoczesne rozwiązania.

PLANOWANIE SUKCESJI MAJĄTKOWEJ

To sztuka racjonalnego zarządzania majątkiem i biznesem w czasie. To umiejętność płynnego i odpowiedzialnego przekazywania majątku oraz biznesu z pokolenia na pokolenie. Zabezpieczenie dorobku całego życia, aby nie został zmarnowany. Mówiąc wprost to zdolność zapobiegania prawnym i finansowym skutkom naszej śmierci.

Naszym celem jest pomoc Klientom niesienia wartości przez pokolenia. Chcemy, aby poprzez zdobytą wiedzę i umiejętności, mogli podjąć właściwe decyzje i zrealizować swój życiowy plan.

Cyklicznie organizujemy spotkania z zakresu planowania sukcesji, gdzie nasi Klienci znajdują inspiracje do zbudowania kompleksowych rozwiązań w postaci spójnego Planu Sukcesji.

PROWADZISZ BIZNES? JESTEŚ WŁAŚCICIELEM, WSPÓLNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU? Tym bardziej - sukcesja i planowanie spadkowe powinny być dla Ciebie ważne. Im bardziej złożona sytuacja prawna i majątkowa, tym więcej decyzji do podjęcia.