Oferta

NNW DZIECI I MŁODZIEŻY

Ubezpieczenie NNW szkolne - SIGNAL IDUNA

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich dzieci i wykup polisę NNW, która pokryje koszty leczenia i rehabilitacji, gdy Twoje dziecko ulegnie wypadkowi. Polisy obejmują najmniejsze dzieci, a także w wieku szkolnym oraz studenckim.

Całodobowa ochrona zdrowia i życia dziecka przez cały rok. Podczas zajęć szkolnych, zabawy na podwórku i w czasie wakacji.


JAK ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE ?

Do zakupu oferty NNW najprościej użyć spersonalizowanego linku: https://eshop.unilink.pl/lr/BC21857/NNW-szkolne

Ubezpieczenie Szkolne NNW możesz wykupić na stronie eshop.unilink.pl przechodząc do kategorii NNW szkolne, klikając przycisk „Kup teraz” wybierasz wariant ubezpieczenia, zapoznajesz się z potrzebną dokumentacją, akceptujesz potrzebne informacje, wpisujesz potrzebne dane rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka a następnie opłacasz składkę poprzez bankowość internetową. Po dokonaniu opłaty otrzymasz drogą email-ową potwierdzenie w formie Certyfikatu. Otrzymasz również stosowne dokumenty, m.in. OWU i kartę produktu.

Kod rabatowy w zakresie oferty NNW to: BC21857


JAK MOŻNA ZGŁOSIĆ SZKODĘ?

Aby zgłosić szkodę należy wejść na stronę https://www.signal-iduna.pl/zglos-szkode/ubezpieczenia-nnw/ i  wypełnić formularz on-line

lub można pobrać formularz ze strony https://www.signal-iduna.pl/zglos-szkode/ubezpieczenia-nnw/ , wypełnić go oraz przesłać na adres siedziby Towarzystwa:

Ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa


JAKI JEST TERMIN ZGŁOSZENIA SZKODY?

Ubezpieczający oraz Ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić SIGNAL IDUNA o zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową w terminie 14 dni od jego zajścia, nie mniej zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego na zgłoszenie roszczenia obowiązuje 3 letni termin.


WYŁĄCZENIA:

opisuje paragraf 9 OWU, najważniejsze z nich to uprawianie przez Ubezpieczonego Sportu Zawodowego lub Sportu Wysokiego Ryzyka, samookaleczenia, samobójstwa, leczenie uzależnień.


pobierz OFERTĘ NOWA KLASA

pobierz Kartę Informacyjną Produktu NNW dla dzieci

pobierz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW

----------------------------------

Ubezpieczenie NNW szkolne - PZU

Nieszczęśliwy wypadek może się zdarzyć w różnych miejscach: np. w przedszkolu, szkole, na szkolnej wycieczce czy podczas wyjścia z klasą do kina, na wakacjach, a nawet w domu. Dlatego przygotowaliśmy specjalną ofertę ubezpieczenia NNW PZU Edukacja.

Teraz możesz łatwo ubezpieczyć swoje dziecko – aby to zrobić, kliknij w poniższy link. Znajdziesz w nim informacje o ubezpieczeniu. Szczegółowy zakres każdej z propozycji ubezpieczenia zamieściliśmy w załączniku.

● Propozycja 1 – suma ubezpieczenia 12 000 zł, składka roczna 30 zł

● Propozycja 2 – suma ubezpieczenia 15 000 zł, składka roczna 37 zł

● Propozycja 3 – suma ubezpieczenia 20 000 zł, składka roczna 48 zł

https://ubestrefa.pl/oferta/eb5496

● Propozycja 4 – suma ubezpieczenia 30 000 zł, składka roczna 55 zł

● Propozycja 5 – suma ubezpieczenia 50 000 zł, składka roczna 91 zł

● Propozycja 6 – suma ubezpieczenia 70 000 zł, składka roczna 121 zł

https://ubestrefa.pl/oferta/1fhsyu

● Propozycja 7 – suma ubezpieczenia 100 000 zł, składka roczna 161 zł

● Propozycja 8 – suma ubezpieczenia 150 000 zł, składka roczna 237 zł

● Propozycja 9 – suma ubezpieczenia 220 000 zł, składka roczna 349 zł

https://ubestrefa.pl/oferta/k6w3az

Jeśli zdecydujesz się na ubezpieczenie, uzupełnij formularz zgłoszenia.

Gdy opłacisz składkę, otrzymasz certyfikat/polisę ubezpieczenia.

NNW PZU Edukacja to ochrona:

 • bez względu na miejsce – ubezpieczenie działa na całym świecie (z wyjątkiem usług assistance, które zapewniamy tylko w Polsce),
 • bez względu na czas – ochrona działa 24 godziny na dobę przez cały okres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obejmuje m.in.:

 • złamania, zwichnięcia, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienie lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu, pogryzienia, ukąszenia, porażenie prądem lub piorunem, zatrucia gazami i produktami chemicznymi,

 • ciężkie choroby: m.in. cukrzycę typu 1, neuroboreliozę, wściekliznę i także sepsę,

 • trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany poważnym uszkodzeniem ciała, krwotokiem śródczaszkowym lub zawałem serca,

 • wypadki spowodowane uprawianiem sportów (rekreacyjnie, wyczynowo, zawodowo) – nawet tych wysokiego ryzyka,

 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, a także zakupu ortez, szyn, gorsetów, aparatów słuchowych oraz odbudowy stomatologicznej zębów stałych,

 • usługi assistance: pomoc medyczną, rehabilitacyjną i pielęgniarską, pomoc psychologa (nawet do 2000 zł) oraz korepetycje (do 1200 zł)...

…a to jeszcze nie wszystko.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia zamieściliśmy w poniższych załącznikach:

pobierz OFERTĘ PZU

pobierz Kartę Informacyjną Produktu NNW dla dzieci

pobierz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW

OC NAUCZYCIELA

Ubezpieczenie OC NAUCZYCIELA

Ochrona w razie nieszczęśliwego wypadku na terenie całego świata 356 dni w roku, 24 h na dobę oraz ubezpieczenie OC w razie szkód wyrządzonych w  następstwie wykonywanego zawodu


JAK ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE ?

Do zakupu oferty OC z NNW najprościej użyć spersonalizowanego linku https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11119451/P&polNbr=387086

ZAKRES PODSTAWOWY OC: 50.000,00 ZAKRES ROZSZERZONY OC: 100.000,00


pobierz OFERTĘ DLA NAUCZYCIELA i PERSONELU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

pobierz Kartę Informacyjną Produktu OC+NNW nauczycieli

pobierz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OC+NNW nauczycieli


BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

Mamy przyjemność przedstawić specjalny program ubezpieczenia grupowego – BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ FAMILY, do którego może przystąpić każdy w wieku do 55 lat .

Nowa propozycja ubezpieczenia posiada jeden z najlepszych pakietów ochrony życia i zdrowia dostępnych na polskim rynku.

Realizując wiele programów życiowych możemy z pełną odpowiedzialnością potwierdzić zasadność wyboru WARTY, która posiada szereg zapisów w OWU wyróżniającą ją na tle konkurencji.

Przy relatywnie niskiej składce nasi klienci mogą otrzymać szeroki zakres ubezpieczenia w trzech wariantach do wyboru.

Wyróżnikami naszej propozycji są:

• ochrona ubezpieczeniowa 24h na całym świecie

• brak karencji przy zmianie ubezpieczenia

• wysokie sumy na życie i wypadek

• poważne zachorowania dla całej rodziny

44 poważne zachorowania: zawał serca, udar mózgu, nowotwór, stwardnienie rozsiane, borelioza, sepsa, operacja prostowania naczyń, niewydolność nerek, przeszczep narządów, paraliż, utrata kończyn, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, ciężkie oparzenia, łagodny nowotwór mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, choroba Parkinsona, anemia plastyczna, zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność oddechowa, bakteryjne zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych, choroba Creutzfeldta-Jakoba, zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi, zakażenie HIV w związku z wykonywanym zawodem, bąblowiec mózgu, zgorzel gazowa, masywny zator tętnicy płucnej, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C, tężec, wścieklizna, gruźlica, choroba Huntingtona, zakażona martwica trzustki, choroba neuronu ruchowego, bakteryjne zapalenie wsierdzia, utrata kończyny wskutek choroby Leczenie specjalistyczne chemioterapia, radioterapia, dializoterapia, ablacja, wszczepienie kardiowertera/defibratora, wszczepienie rozrusznika serca, terapia interferonowa, wertebroplastyka

Poważne zachorowanie dziecka – 21 jednostek chorobowych – nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, łagodny nowotwór mózgu, śpiączka, wirusowe zapalenie mózgu, dystrofia mięśniowa, cukrzyca, przewlekła niewydolność wątroby, ciężkie oparzenia, operacja serca w krążeniu pozaustrojowym, anemia aplastyczna, choroba kawasaki, nabyta niedokrwistość hemolityczna, nagminne porażenie dziecięce, paraliż, tężec, utrata kończyn, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

• pokrycie kosztów pobytu w szpitalu Leczenie szpitalne niezależnie od przyczyny [choroba, wypadek] płatne przez 365 dni w roku

• uszczerbki na zdrowiu [np. świadczenie 500 zł za 1% uszczerbku]

• operacje i zabiegi chirurgiczne

546 jednostek, włączone także pobyty w klinice jednego dnia oraz zabiegi typu laparoskopia, endoskopia itp. UWAGA! Operacja nie jest powiązana z pobytem w szpitalu. Stanowić będzie odrębne prawo do wypłaty świadczenia

• rekonwalescencja – płatna po pobycie w szpitalu [min.10dni] przez całe L4 do 30 dni,

• świadczenia rodzinne [np. urodzenie dziecka 1 500 zł]

• niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego


WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA JEST:

• Nie przebywanie obecnie oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisywania deklaracji na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych lub górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych lub górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka);

• Nie przebywanie w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo - leczniczym lub innej podobnej placówce;

• Oświadczenie, iż nie posiada się orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

• Oświadczenie, iż w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia podpisania deklaracji nie chorowałem, nie choruję, ani też nie jestem w trakcie diagnostyki objawów chorobowych wymienionych jednostek: nowotwór, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub przejściowe niedokrwienie mózgu, niewydolność wątroby, choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne, zaburzenia nerwicowe, uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, leków).


KARENCJE STANDARDOWE dla osób nowych:

• 10 m-cy – urodzenie dziecka

• 6 m-cy – zgony, osierocenie

• 6 m-cy – poważne zachorowania, leczenie specjalistyczne, niezdolność do samodzielnej egzystencji

• 6 m-cy – operacje

• 3 m-ce – świadczenia szpitalne spowodowane chorobą


Zobacz ulotkę UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

Zobacz ogólne warunki Warta Ekstrabiznes Plus


JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?

1.1. wypełnij załączoną deklarację uczestnictwa oraz oświadczenie o wysokości składki :

Zobacz DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA wariant 40 zł - EP0014935

Zobacz DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA wariant 55 zł - EP0014937

Zobacz DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA wariant 75 zł - EP0014936


1.2. prześlij deklarację w formie mailowej [email protected]

następnie oryginał pocztą na adres:

ADVISER ul. Bielska 15, 43-190 Mikołów

1.3. wpłać składkę zgodną z wybranym wariantem do 5-go dnia każdego miesiąca na konto:

42 8436 0003 0000 0022 7090 0008

ADVISER UBEZPIECZENIA I FINANSE Sebastian Sienkiewicz ul. Bielska 15, 43-190 Mikołów

tytułem: nazwisko i imię - za miesiąc/rok


WYPOWIEDZENIE UMOWY

wypowiedzenie z umowy musi zostać złożone na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem


JAK ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE?

zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową ubezpieczyciela:

WWW.WARTA.PL/ZGLOSZENIE-SZKODY

KAPITALna GRUPA+

KAPITALna GRUPA+ wraz z Pakietem POMOC+, to ubezpieczenie dla Ciebie i Twojej rodziny. W naszej ofercie znajdziesz trzy warianty: Dla Ciebie, Dla Dwojga i Dla Rodziny oraz Dla Nestora, różniące się zakresem ubezpieczenia, wysokością składki miesięcznej oraz WYSOKIMI sumami ubezpieczenia.

KAPITALna GRUPA+ to przede wszystkim wsparcie finansowane na wypadek:

 • poważnych zachorowań takich jak zawał serca, udar mózgu,
 • zmian nowotworowych,
 • pobytu w szpitalu,
 • nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci.

Jesteśmy z Tobą również w tych dobrych momentach, dlatego wypłacimy również świadczenie w momencie, gdy urodzi Ci się dziecko a nawet wnuk. Rozumiemy, że bycie rodzicem to przecież „wielka sprawa”.

Pakiet POMOC+ to wsparcie w nagłych wypadkach

W razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku na ratunek przychodzi dodatkowe wsparcie – Pakiet POMOC+.

Co otrzymasz:

 1. w sytuacji nieszczęśliwego (NW) mającego miejsce w Polsce lub poza granicami kraju:
 • konsultacje lekarzy 10 specjalizacji,
 • specjalistyczne badania: TK, rezonans magnetyczny,
 • badania laboratoryjne i ambulatoryjne,
 • świadczenia opiekuńcze i rehabilitacja.
 1. w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

  porady specjalistów: lekarz rodzinny, internista, pediatra.

Aby przystąpić do ubezpieczenia musisz spełniać wymagania zdrowotne - zawarte w poniższym załączniku: ANKIETA ZDROWOTNA - KAPITALna GRUPA+


Karencje oraz ceny pokazane są w poniższej ulotce:

Zobacz ulotkę KAPITALna GRUPA+

Zobacz ogólne warunki KAPITALna GRUPA+


ADVISER VIP - OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA

Nasz autorski produkt: ponadprzeciętna ochrona życia i zdrowia przez co jest wyjątkowy. Dlaczego?

Wypełnia lukę na rynku – pomiędzy drogim i ograniczonym zakresem ubezpieczenia dla klienta indywidualnego a ubezpieczeniem grupowym – dla osób wymagających, poszukujących dobrej ochrony życia i zdrowia.

Poważne zachorowania, 546 operacji i zabiegów chirurgicznych, stawka dzienna za pobyt w szpitalu nawet 500 zł, świadczenie rehabilitacyjne i lekowe, leczenie specjalistyczne i wiele innych.

Największy atut ? Składka nie jest uzależniona od wieku ubezpieczonego.

Ponadto umowa nie wymaga ankiety medycznej i badań lekarskich pomimo wysokich świadczeń ubezpieczeniowych nawet do 400 000 zł

Ponadto - nie wymaga ankiety medycznej i badań lekarskich pomimo wysokich świadczeń ubezpieczeniowych - nawet 400 000 złm - dla osób wymagających, poszukujących dobrej ochrony życia i zdrowia.

Możliwość przystąpienia do 55 lat.

Katalog poważnych zachorowań : po 55 roku życia ograniczony do zdarzeń zgodnych z OWU

Zobacz ulotkę ADVISER VIP

Zobacz ogólne warunki ADVISER VIP


Warunkiem przystąpienia ubezpieczonych do grupy jest:

• Nie przebywanie obecnie oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisywania deklaracji na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych lub górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych lub górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka);

• Nie przebywanie w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo - leczniczym lub innej podobnej placówce;

• Oświadczenie, iż nie posiada się orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

• Oświadczenie, iż w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia podpisania deklaracji nie chorowałem, nie choruję, ani też nie jestem w trakcie diagnostyki objawów chorobowych wymienionych jednostek: nowotwór, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub przejściowe niedokrwienie mózgu, niewydolność wątroby, choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne, zaburzenia nerwicowe, uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, leków).


KARENCJE STANDARDOWE dla osób nowych:

• 6 m-cy – zgon

• 180 dni - poważne zachorowania

• 6 m-cy - leczenie specjalistyczne, niezdolność do samodzielnej egzystencji

• 6 m-cy - operacje

• 90 dni – świadczenia szpitalne spowodowane chorobą


JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?

1.1. wypełnij załączoną deklarację uczestnictwa oraz oświadczenie o wysokości składki

Zobacz DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA oraz OŚWIADCZENIE VIP

1.2. prześlij deklarację w formie mailowej [email protected]

następnie oryginał pocztą na adres:

ADVISER ul. Bielska 15, 43-190 Mikołów

1.3. wpłać składkę zgodną z wybranym wariantem do 5-go dnia każdego miesiąca na konto:

58 8436 0003 0000 0022 7090 0011

ADVISER UBEZPIECZENIA I FINANSE Sebastian Sienkiewicz ul. Bielska 15, 43-190 Mikołów

tytułem: nazwisko i imię - za miesiąc/rok


WYPOWIEDZENIE UMOWY

wypowiedzenie z umowy musi zostać złożone na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem


JAK ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE?

zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową ubezpieczyciela:

WWW.WARTA.PL/ZGLOSZENIE-SZKODY

OFERTA DLA FARMACEUTÓW

Od kilkunastu lat współpracujemy z Farmaceutami. W międzyczasie poznaliśmy Państwa potrzeby i oczekiwania w zakresie ubezpieczeń. Doradzamy w zakresie najlepszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu farmaceuty. Skutecznie chronimy majątek apteki - środki trwałe, towar, sprzęt elektroniczny i inne. Ponadto stworzyliśmy pakiet kompleksowej ochrony życia i zdrowia na wypadek poważnego zachorowania, operacji czy też pobytu w szpitalu. Również gwarantujemy zabezpieczenie finansowe w przypadku czasowej lub stałej niezdolności do pracy. Rozwiązania są ściśle dopasowane do potrzeb Właściciela lub Pracownika Apteki.

Zobacz ulotkę GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA DLA FARMACEUTÓW


JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?

1.1. wypełnij załączoną deklarację uczestnictwa oraz oświadczenie o wysokości składki

Zobacz DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA oraz OŚWIADCZENIE

1.2. prześlij deklarację w formie mailowej [email protected]

następnie oryginał pocztą na adres:

ADVISER ul. Bielska 15, 43-190 Mikołów

1.3. wpłać składkę zgodną z wybranym wariantem do 10-go dnia każdego miesiąca na konto: ADVISER 10 8436 0003 0000 0022 7090 0002 tytułem: ŚIA: nazwisko i imię - za miesiąc/rok

ADVISER - DLA BIZNESU

Niezbędnik Przedsiębiorcy - komplet ubezpieczeń majątku firmy:

• ogień i inne zdarzenia losowe,

• kradzież z włamaniem i rabunku,

• dewastacja mienia,

• szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia,

• ryzyka budowy i montażu,

• gwarancje ubezpieczeniowe [wadium, usunięcia wad i usterek, należytego wykonania kontraktu, kredyt kupiecki i inne]

• cargo

• odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia z klauzulami dodatkowymi,

• odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem.

ADVISER - KLIENT INDYWIDUALNY

Zadowolenie naszych klientów jest naszym sukcesem. Stąd starannie dobieramy ofertę do potrzeb i możliwości naszych klientów. Dążymy do tego, aby propozycja ubezpieczenia była komplementarna i w pełni odpowiadała oczekiwaniom. Gwarantuje zabezpieczenie:

• wszelkich pojazdów jezdnych - samochodu, motocykla, roweru, quada, łódki i innych,

• domu, mieszkania, domu letniskowego wraz z ich wyposażeniem i otoczeniem np. ogrodu czy garażu,

• podróży zagranicznej i krajowej,

• następstw nieszczęśliwych wypadków,

• życia i zdrowia,

• opieki medycznej na najwyższym poziomie,

• utraty zarobkowania na wypadek choroby lub wypadku

• przyszłości finansowej rodziny,

• start finansowy dzieci w dorosłe życie,

• innych niezbędnych aspektów ubezpieczeniowych

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Specjalizujemy się w ofercie gwarancji ubezpieczeniowych wszelkiego typu. Naszym atutem są kompetencje, szybkość i transparentność w tej dziedzinie. Zachęcamy naszych Klientów do zawierania tego typu ubezpieczenia, bowiem niesie ono szereg wymiernych korzyści:

•Brak konieczności blokowania środków umożliwia udział w kilku przetargach jednocześnie co zwiększa możliwości odniesienia sukcesu i ułatwia funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

•Gwarancje ubezpieczeniowe nie zmniejszają kwot linii kredytowych przyznanych w bankach

•Niski koszt wystawienia gwarancji w porównaniu z oprocentowaniem kredytu. Brak innych, ukrytych kosztów.

•Szybkość procesu przygotowania gwarancji,

•Możliwość zawarcia Umowy Porozumienia o Współpracy (jasno określone warunki, jednorazowe pobranie zabezpieczenie, uproszczona procedura).

•Poprawa wiarygodności podmiotu w oczach kontrahentów.

•Możliwość odblokowania kaucji gwarancyjnych - gwarancje wystawiane nawet na 5 lat.

•Elastyczność Towarzystw Ubezpieczeniowych przy negocjacji treści gwarancji, zabezpieczeń oraz stawek.

•Uzgodnione wzory gwarancji z największymi firmami budowlanymi w Polsce.

OFERTA DLA LEKARZY I DENTYSTÓW

Pełna ochrona w zakresie prowadzonej działalności. Po pierwsze ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności oraz ochrona mienia. Po drugie ubezpieczenie od utraty dochodu w sytuacji choroby bądź wypadku. Wysokie limity, adekwatne do uzyskiwanych miesięcznych dochodów. Po trzecie zabezpieczenie przyszłości finansowej oparta o innowacyjne i nowoczesne rozwiązania.

PLANOWANIE SUKCESJI MAJĄTKOWEJ

To sztuka racjonalnego zarządzania majątkiem i biznesem w czasie. To umiejętność płynnego i odpowiedzialnego przekazywania majątku oraz biznesu z pokolenia na pokolenie. Zabezpieczenie dorobku całego życia, aby nie został zmarnowany. Mówiąc wprost to zdolność zapobiegania prawnym i finansowym skutkom naszej śmierci.

Naszym celem jest pomoc Klientom niesienia wartości przez pokolenia. Chcemy, aby poprzez zdobytą wiedzę i umiejętności, mogli podjąć właściwe decyzje i zrealizować swój życiowy plan.

Cyklicznie organizujemy spotkania z zakresu planowania sukcesji, gdzie nasi Klienci znajdują inspiracje do zbudowania kompleksowych rozwiązań w postaci spójnego Planu Sukcesji.

PROWADZISZ BIZNES? JESTEŚ WŁAŚCICIELEM, WSPÓLNIKIEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU? Tym bardziej - sukcesja i planowanie spadkowe powinny być dla Ciebie ważne. Im bardziej złożona sytuacja prawna i majątkowa, tym więcej decyzji do podjęcia.