ADVISER VIP – OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA

Nasz autorski produkt: ponadprzeciętna ochrona życia i zdrowia przez co jest wyjątkowy. Dlaczego?

Wypełnia lukę na rynku – pomiędzy drogim i ograniczonym zakresem ubezpieczenia dla klienta indywidualnego a ubezpieczeniem grupowym – dla osób wymagających, poszukujących dobrej ochrony życia i zdrowia.

Poważne zachorowania, 546 operacji i zabiegów chirurgicznych, stawka dzienna za pobyt w szpitalu nawet 500 zł, świadczenie rehabilitacyjne i lekowe, leczenie specjalistyczne i wiele innych.

Największy atut ? Składka nie jest uzależniona od wieku ubezpieczonego.

Ponadto umowa nie wymaga ankiety medycznej i badań lekarskich pomimo wysokich świadczeń ubezpieczeniowych nawet do 400 000 zł

Ponadto – nie wymaga ankiety medycznej i badań lekarskich pomimo wysokich świadczeń ubezpieczeniowych – nawet 400 000 złm – dla osób wymagających, poszukujących dobrej ochrony życia i zdrowia.

Możliwość przystąpienia do 55 lat.

Katalog poważnych zachorowań : po 55 roku życia ograniczony do zdarzeń zgodnych z OWU

Warunkiem przystąpienia ubezpieczonych do grupy jest:

 • Nie przebywanie obecnie oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisywania deklaracji na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych lub górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych lub górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka);
 • Nie przebywanie w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub innej podobnej placówce;
 • Oświadczenie, iż nie posiada się orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Oświadczenie, iż w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia podpisania deklaracji nie chorowałem, nie choruję, ani też nie jestem w trakcie diagnostyki objawów chorobowych wymienionych jednostek: nowotwór, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub przejściowe niedokrwienie mózgu, niewydolność wątroby, choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne, zaburzenia nerwicowe, uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, leków).

KARENCJE STANDARDOWE dla osób nowych:

 • 6 m-cy – zgon
 • 180 dni – poważne zachorowania
 • 6 m-cy – leczenie specjalistyczne, niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • 6 m-cy – operacje
 • 90 dni – świadczenia szpitalne spowodowane chorobą

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?

 1. wypełnij załączoną deklarację uczestnictwa oraz oświadczenie o wysokości składki. Zobacz DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA oraz OŚWIADCZENIE VIP
 2. prześlij deklarację w formie mailowej ubezpieczenia@adviser.org.pl następnie oryginał pocztą na adres: ADVISER ul. Bielska 15, 43-190 Mikołów
 3. wpłać składkę zgodną z wybranym wariantem do 5-go dnia każdego miesiąca na konto: 58 8436 0003 0000 0022 7090 0011,

  ADVISER UBEZPIECZENIA I FINANSE
  Sebastian Sienkiewicz ul. Bielska 15, 43-190 Mikołów
  tytułem: nazwisko i imię – za miesiąc/rok

WYPOWIEDZENIE UMOWY

wypowiedzenie z umowy musi zostać złożone na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem

JAK ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE?

zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową ubezpieczyciela:

WWW.WARTA.PL/ZGLOSZENIE-SZKODY