Blog

Ubezpieczenie dzieci i młodzieży NOWA KLASA 2022 - SIGNAL IDUNA

01.08.2022
Ubezpieczenie dzieci i młodzieży NOWA KLASA 2022 - SIGNAL IDUNA

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym już dziś warto pomyśleć nad dobrym programem ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń.


JAK ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE ?

Do zakupu oferty NNW najprościej użyć spersonalizowanego linku: https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11119451/P&polNbr=384374

Można też wejść na stronę https://unilink.pl/lp/nowa-klasa -> Wpisać kod BC21857 i swoje dane -> Wybrać wariant ubezpieczenia, zapoznać się z OWU -> Wpisać potrzebne dane -> OPŁACIĆ składkę i odebrać CERTYFIKAT uczestnictwa!


Kod rabatowy w zakresie oferty NNW to: BC21857


WYŁĄCZENIA:

opisuje paragraf 9 OWU, najważniejsze z nich to uprawianie przez Ubezpieczonego Sportu Zawodowego lub Sportu Wysokiego Ryzyka, samookaleczenia, samobójstwa, leczenie uzależnień.


pobierz OFERTĘ NOWA KLASA

pobierz OFERTĘ NOWA KLASA dla dzieci w SZKOŁACH SPORTOWYCH

pobierz OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW

Ubezpieczenie dzieci i młodzieży NOWA KLASA 2022 - SIGNAL IDUNA Ubezpieczenie dzieci i młodzieży NOWA KLASA 2022 - SIGNAL IDUNA Ubezpieczenie dzieci i młodzieży NOWA KLASA 2022 - SIGNAL IDUNA