Blog

Wyjazd zagraniczny a koronawirus COVID-19

02.03.2020
Wyjazd zagraniczny a koronawirus COVID-19

Szanowni Państwo, w związku z dużą liczbą pytań klientów zaniepokojonych pojawieniem się nowego wirusa, potwierdzamy, że w ramach pakietów ERGO Podróż i ERGO 4 ochrona obejmuje również zachorowania na koronawirusa.

ERGO PODRÓŻ:

Odpowiedzialność: Tego typu zakażenia (z uwzględnieniem nagłego pogorszenia stanu zdrowia) znajdują się w zakresie każdego wariantu ubezpieczenia. Co ważne, nie ma konieczności wykupienia żadnych dodatkowych rozszerzeń.

Suma ubezpieczenia: Ubezpieczony, który zostałby zarażony koronawirusem, może liczyć na pomoc medyczną do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia, zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia: 200 000 zł, 500 000 zł lub 1 000 000 zł. Dodatkowo, jeśli konieczny byłby transport poszkodowanego do kraju, to jego koszty nie konsumują sumy ubezpieczenia na leczenie medyczne.

Limity: Ochrona nie ma limitów ze względu na region czy ostrzeżenia na stronie MSZ.

Wyłączenia:

Wszelkie działania prewencyjne, np. wykonanie badań w kierunku rozpoznania koronawirusa czy organizacja transportu do Polski z uwagi na epidemię, nie będą w świetle OWU ERGO Podróż objęte ochroną ubezpieczeniową.

ERGO 4:

Odpowiedzialność: W ubezpieczeniu ERGO 4 zakażenie koronawirusem znajduje się w zakresie ochrony. W związku z tym będziemy ponosić odpowiedzialność w przypadku śmierci klienta lub jego niezdolności do pracy.

Przypominamy, że ERGO 4 to indywidualne ubezpieczenie na życie obejmujące cztery najważniejsze z punktu widzenia klienta obszary: życia, poważnego zachorowania, zdrowia dziecka oraz uszkodzenia ciała i niezdolności do pracy. Produkt gwarantuje bardzo wysokie sumy ubezpieczenia dla klienta i jego bliskich – nawet 10 mln zł.

W ERGO 4 dostępne jest ubezpieczenie Best Doctors, także dla dzieci, gwarantujące organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą nawet do 2 mln euro.

Źródło:

@dialogwubezpieczeniach

fda.gov