Ubezpieczenie OC NAUCZYCIELA

Ochrona w razie nieszczęśliwego wypadku na terenie całego świata 356 dni w roku, 24 h na dobę oraz ubezpieczenie OC w razie szkód wyrządzonych w następstwie wykonywanego zawodu Szczegóły w ulotce OFERTA DLA NAUCZYCIELA i PERSONELU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

JAK ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE ?

Do zakupu oferty OC z NNW najprościej użyć spersonalizowanego linku https://w3.signal-iduna.pl/e-policy/pl/nnwmajatek/link?rauNbr=11119451/P&polNbr=387086

ZAKRES PODSTAWOWY OC: 50.000,00 ZAKRES ROZSZERZONY OC: 100.000,00