Usługi i ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia majątkowe

Kompleksowe zabezpieczenie majątku firmy – od ryzyk:

pokaż więcej
 • pożar i inne zdarzenia losowe,
 • kradzież z włamaniem i rabunku,
 • związanych z eksploatacją sprzętu elektronicznego,
 • stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych,
 • dotyczących budowy i montażu,

Ubezpieczenia finansowe

Gwarancje różnego typu. W tym między innymi:

pokaż więcej
 • należytego wykonania kontraktu,
 • usunięcia wad i usterek,
 • wpłaty wadium,
 • kredyt kupiecki
 • inne…

Ubezpieczenia pracowników

Szeroka gama ubezpieczeń grupowych i emerytalnych dla pracowników:

pokaż więcej
 • grupowe ubezpieczenia na Życie,
 • pracownicze programy emerytalne,
 • programy lojalnościowe dla wybranych pracowników
 • pakiety prywatnej opieki medycznej
 • ubezpieczenia zagranicznych podróży służbowych