Ubezpieczenie NNW szkolne

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich dzieci i wykup polisę NNW, która pokryje koszty leczenia i rehabilitacji, gdy Twoje dziecko ulegnie wypadkowi. Polisy obejmują najmniejsze dzieci, a także w wieku szkolnym oraz studenckim.

Całodobowa ochrona zdrowia i życia dziecka przez cały rok. Podczas zajęć szkolnych, zabawy na podwórku i w czasie wakacji.

JAK ZAWRZEĆ UBEZPIECZENIE ?

Do zakupu oferty NNW najprościej użyć spersonalizowanego linku: https://eshop.unilink.pl/lr/BC21857/NNW-szkolne

Ubezpieczenie Szkolne NNW możesz wykupić na stronie eshop.unilink.pl przechodząc do kategorii NNW szkolne, klikając przycisk „Kup teraz” wybierasz wariant ubezpieczenia, zapoznajesz się z potrzebną dokumentacją, akceptujesz potrzebne informacje, wpisujesz potrzebne dane rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka a następnie opłacasz składkę poprzez bankowość internetową. Po dokonaniu opłaty otrzymasz drogą email-ową potwierdzenie w formie Certyfikatu. Otrzymasz również stosowne dokumenty, m.in. OWU i kartę produktu.

Kod rabatowy w zakresie oferty NNW to: BC21857

JAK MOŻNA ZGŁOSIĆ SZKODĘ?

Aby zgłosić szkodę należy wejść na stronę https://www.signal-iduna.pl/zglos-szkode/ubezpieczenia-nnw/ i wypełnić formularz on-line

lub można pobrać formularz ze strony https://www.signal-iduna.pl/zglos-szkode/ubezpieczenia-nnw/ , wypełnić go oraz przesłać na adres siedziby Towarzystwa:

Ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

JAKI JEST TERMIN ZGŁOSZENIA SZKODY?

Ubezpieczający oraz Ubezpieczony jest zobowiązany zawiadomić SIGNAL IDUNA o zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczeniową w terminie 14 dni od jego zajścia, nie mniej zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego na zgłoszenie roszczenia obowiązuje 3 letni termin.

WYŁĄCZENIA:

opisuje paragraf 9 OWU, najważniejsze z nich to uprawianie przez Ubezpieczonego Sportu Zawodowego lub Sportu Wysokiego Ryzyka, samookaleczenia, samobójstwa, leczenie uzależnień.