Adviser – Ubezpieczenia dla biznesu

Niezbędnik Przedsiębiorcy – komplet ubezpieczeń majątku firmy:

  • ogień i inne zdarzenia losowe,
  • kradzież z włamaniem i rabunku,
  • dewastacja mienia,
  • szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia,
  • ryzyka budowy i montażu,
  • gwarancje ubezpieczeniowe [wadium, usunięcia wad i usterek, należytego wykonania kontraktu, kredyt kupiecki i inne]
  • cargo
  • odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia z klauzulami dodatkowymi,
  • odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem.