Gwarancje ubezpieczeniowe

Specjalizujemy się w ofercie gwarancji ubezpieczeniowych wszelkiego typu.

Naszym atutem są kompetencje, szybkość i transparentność w tej dziedzinie. Zachęcamy naszych Klientów do zawierania tego typu ubezpieczenia, bowiem niesie ono szereg wymiernych korzyści:

  • Brak konieczności blokowania środków umożliwia udział w kilku przetargach jednocześnie co zwiększa możliwości odniesienia sukcesu i ułatwia funkcjonowania w obrocie gospodarczym.
  • Gwarancje ubezpieczeniowe nie zmniejszają kwot linii kredytowych przyznanych w bankach.
  • Niski koszt wystawienia gwarancji w porównaniu z oprocentowaniem kredytu. Brak innych, ukrytych kosztów.
  • Szybkość procesu przygotowania gwarancji.
  • Możliwość zawarcia Umowy Porozumienia o Współpracy (jasno określone warunki, jednorazowe pobranie zabezpieczenie, uproszczona procedura).
  • Poprawa wiarygodności podmiotu w oczach kontrahentów.
  • Możliwość odblokowania kaucji gwarancyjnych – gwarancje wystawiane nawet na 5 lat.
  • Elastyczność Towarzystw Ubezpieczeniowych przy negocjacji treści gwarancji, zabezpieczeń oraz stawek.
  • Uzgodnione wzory gwarancji z największymi firmami budowlanymi w Polsce.