KAPITALna GRUPA+

KAPITALna GRUPA+ wraz z Pakietem POMOC+,

to ubezpieczenie dla Ciebie i Twojej rodziny.

W naszej ofercie znajdziesz trzy warianty: Dla Ciebie, Dla Dwojga i Dla Rodziny oraz Dla Nestora, różniące się zakresem ubezpieczenia, wysokością składki miesięcznej oraz WYSOKIMI sumami ubezpieczenia.

KAPITALna GRUPA+ to przede wszystkim wsparcie finansowane na wypadek:

  • poważnych zachorowań takich jak zawał serca, udar mózgu,
  • zmian nowotworowych,
  • pobytu w szpitalu,
  • nieszczęśliwego wypadku,
  • śmierci.

Jesteśmy z Tobą również w tych dobrych momentach, dlatego wypłacimy również świadczenie w momencie, gdy urodzi Ci się dziecko a nawet wnuk. Rozumiemy, że bycie rodzicem to przecież „wielka sprawa”.

Pakiet POMOC+ to wsparcie w nagłych wypadkach

W razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku na ratunek przychodzi dodatkowe wsparcie – Pakiet POMOC+.

Co otrzymasz:

w sytuacji nieszczęśliwego (NW) mającego miejsce w Polsce lub poza granicami kraju:

  • konsultacje lekarzy 10 specjalizacji,
  • specjalistyczne badania: TK, rezonans magnetyczny,
  • badania laboratoryjne i ambulatoryjne,
  • świadczenia opiekuńcze i rehabilitacja.

w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

  • porady specjalistów: lekarz rodzinny, internista, pediatra.

Aby przystąpić do ubezpieczenia musisz spełniać wymagania zdrowotne – zawarte w poniższym załączniku: ANKIETA ZDROWOTNA – KAPITALna GRUPA+

Karencje oraz ceny pokazane są w poniższej ulotce: