Oferta dla lekarzy i dentystów

Pełna ochrona w zakresie prowadzonej działalności.

Po pierwsze ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności oraz ochrona mienia. Po drugie ubezpieczenie od utraty dochodu w sytuacji choroby bądź wypadku. Wysokie limity, adekwatne do uzyskiwanych miesięcznych dochodów. Po trzecie zabezpieczenie przyszłości finansowej oparta o innowacyjne i nowoczesne rozwiązania.