OC + NNW NAUCZYCIELA 2023

OC + NNW NAUCZYCIELA 2023

Ubezpieczenie OC NAUCZYCIELA Ochrona w razie nieszczęśliwego wypadku na terenie całego świata 356 dni w roku, 24 h na dobę oraz ubezpieczenie OC w razie szkód wyrządzonych w następstwie wykonywanego zawodu Szczegóły w ulotce OFERTA DLA NAUCZYCIELA i PERSONELU PLACÓWEK...